torsdag den 5. marts 2009

At puste til ilden.....

I Debatten vist på DR2 05/03/09 diskuterede man den famøse bandeproblematik, der i den seneste tid er kommet hele Danmark til kendskab, qua diverse tragiske skudepisoder og en mediedækning, der mindst er et amerikansk præsidentvalg værdigt. Hvorvidt dækningen står mål med de faktiske problemer, ved jeg ikke al den stund, at jeg bor i en helt anden landsdel. Men åbenlyst er det vel, at spørgsmålets svar afhænger af, hvad man anser det egentlige problem for at være. De faktiske skudepisoder? Den stigende (internationale) narkokriminalitet? (Endnu) et integrations-problem? Socialt belastede familier? Og så videre.

Een ting er imidlertid sikkert: Det er ikke et spørgsmål om raceuroligheder. Begrebet "raceuroligheder" er obskurt, al den stund, at der er tale om forskellige grupper indenfor forskellige grupper. Der er f.eks. folk af forskellig hudfarve i invandrerbanderne; folk af afrikansk, mellemøstlig og østeuropæisk baggrund, selvom det utvivlsomt er folk med baggrund i mellemøsten, der er flest af, på "invandrer-bande-siden". Derfor er det, at Rockerne helt seriøst kan tale om at pløkke flest muligt "perkere". Det er stadig ingen raceurolighed. Skal man endelig sætte et adjektiv på invandrerbanderne, er det vel, at langt flertallet af dem kommer fra familier med mellemøstlige rødder (og som oftetst muslimsk), og altså en kultur, der uanset hvordan man vender og drejer det, har det med at komme på kollisionskurs med den alment herskende kultur i Danmark, hvad den så end er. Mellemøstlig er den i hvert fald ikke.

I Debatten blev dette med raceuroligheder nævnt igen og igen. Det sære var, at det især var venstrefløjen, der brugte ordet. Altså, det blev brugt under dække af, at det var der andre, der sagde, men nævnt blev det, mange gange, og det ikke af hverken Brian Mikkelsen, Søren Pind eller Pia Kjærsgaard. Søren Pind nævnte kultur, som en faktor, man ikke kunne se bort fra, men race? Nej. Enhedslistens debattør denne torsdag aften var Johanne Schmidt Nielsen (herefter JSN). Gentagne gange spurgte hun retorisk om "det var i orden, at man ved lov skelnede mellem sorte og hvide mennesker, om loven ikke skulle være lige for alle mennesker? Og gjorde VKO sig ikke skyldig i, med disse termer, at puste yderligere til ilden?" (At der ikke kan pustes på en ild, der ikke er der, er noget JSN pænt udelod at debattere, endsige indse). Første del af spørgsmålet, kan selvfølgelig kun besvares benægtende, hvad JSN også ved, da det er et ubøjeligt princip, at loven netop er lige for alle. Dette med sorte og hvide mennesker, altså rent ud sagt racetermer, blev brugt af venstrefløjen. Mærkeligt.

Igen - det blev brugt mod de andre, at det skulle være dem, der brugte begreberne, men det var der de facto ikke een af dem, der gjorde.

Baggrunden for JSN´s udfald var den foreslåede lovændring om, at man i forbindelse med "bandekrigen" bl.a. skulle kunne udvise kriminelle invandrere, der bærer våben. Umiddelbart virker forslaget grimt, og hører man kun denne side af sagen, virker det vitterligt som forskelsbehandling for loven. Men det er det ikke, og det forstemmende ved Debatten i går var ikke så meget JSN's sædvanlige forsøg på, at få alle andre end hende selv til at fremstå som racister, men to andre faktorer:

For det første JSM´s anklage om, at den siddende regering ved deres retorik pustede til ilden, når den hele tiden talte om race etc. Som sagt var det alene JSN, der dén aften på DR2, gjorde seeerne klart, at det var forskel mellem sorte og hvide, det handlede om - altså - det var jo dét regeringen et al sagde, og hvis de ikke sagde det, ja, så mente de det i hvert fald.

For den andet var det trist at se på, at alene Villy Søvndal faktisk afværgede anklagen om forskelsbehandling, ved i en meget kort sentens at fastslå, at der jo ikke var tale om danske statsborgere. Med andre ord: Hudfarve, sort og hvid, er sagen dybt uvedkommende. Der kan lige så godt være en svensk HA'er, der ikke har dansk statsborgerskab, som en mørklødet invandrer, og det kan ligeså godt være en mere typisk europæisk udseende Serber fra en invandrerbande, der udvises.
Med andre ord var anklagen om race, udsmidning af alene "sorte" en total fordrejning af fakta, hvis eneste formål var at gennemtrumfe sin egen vilje om, at lade stå til, og i tilgift svine regeringspartierne og dets støtteparti til. Sådan er politik, javel, men det var ikke VK eller O der dér aften pustede til en ild, hvad de derimod gjorde var, at de i grov grad forsømte at lade alle de danskere - der troligt ser Debatten hver torsdag - vide, at det var folk uden statsborgerskab, det drejede sig om. Det vil sige, at det i formel forstand ikke engang er danskere.

Man har naturligvis kunne læse dette med statsborgerskab i aviserne, men der er også mange der ikke læser aviser, og jeg forestiller mig, at sad der tilfældigvis en invandrer knægt fra Nørrebro, og så Debatten denne torsdag, og ikke lige bemærkede Villy Søvndals sekund-korte indlæg - ville han meget nemt kunne blive efterladt med det indtryk, at det er "Sorte", der smides ud af landet, mens "Hvide" får lov at blive, og dette forfalskede grundindtryk får han af JSN. Og eftersom hendes opponenter i Debatten desværre ikke forsøgte af forklare, hvordan det egentlig hang sammen, da de havde for travlt med at hævde sig selv, vil knægten fra Nørrebro stå tilbage med hendes ord. Jeg er ikke sikker på, at det var VKO - der i dette tilfælde - pustede til nogen ild.
Maria Sand

1 kommentar: