torsdag den 5. marts 2009

Grønt foregangsland (afgiftsland)

Som en del af den såkaldte Forårspakke med undertitlen Vækst, Klima, Lavere skat indgår den såkaldte ”Grønne check” som bedst kan beskrives som en uforståelig kompensation for en miljøpolitik baseret udelukkende på afgifter i bedste Svend Auken stil. Op af den ene lomme og ned i den anden. Kompensationsbeløbet er fastsat ud fra gennemsnitsforbrug for en familie (men aftrappes ved lønninger over 360.000 dkk), hvilket sikkert holder en del mennesker skadesfri.
Men ændrer dette i virkeligheden adfærd hos den danske befolkning som i forvejen betaler over 100% i afgifter på f.eks. elregningen?
Folk der bor i oliefyrede huse vil nødvendigvis kaste lidt mere i brændeovnen (heriblandt papiraffald mv.) med øget partikelforurening til følge (afgiften på brændsel til opvarmning øges med 15%). Partikelforureningen er på en helt anden måde end den menneskeskabte globale opvarmning en målbar størrelse, som man kan forholde sig til lokalt eller regionalt og umiddelbart gøre noget ved.
Men hvorfor er det at danske politikere mener at løsningen på hele verdens klimaproblemer er at lade danskerne betale endnu mere for deres forbrug af energi? Det mener de jo nok heller ikke, men de ved at denne måde at hæve skatterne på er gangbar uden at de mister deres dyrebare stemmer. Afgiftsforhøjelsen begrundes desuden med at Danmark skal være et grønt foregangsland. Al ære være med det, men som det ser ud i øjeblikket vil Danmark alligevel ikke nå målet for CO2 reduktion fra Kyoto aftalen. En aftale som, hvis alle lande der indgår i denne overholder kravene, vil medføre en reduktion i stigningen i den globale temperatur på 0,06C i 2050. Hvor mange procents afgift skal vi mon op på for at nå dette?

Jan True

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar