søndag den 22. marts 2009

Opinionsundersøgelser

Opinionsundersøgelser bruges i flæng af medierne til at beskrive generelle holdninger og strømninger i befolkningen. Mange gange gengives dog kun konklusionen af undersøgelsen, og ikke de konkrete spørgsmål, hvilket i mange tilfælde resulterer i viderebringelsen af subjektive konklusioner fra journalister, som i øvrigt påstår at være objektive. For at underbygge disse subjektive konklusioner kan man altid finde en ”ekspert” med samme holdning for at underbygge ens ønskede budskab.
Et godt eksempel på dette kan findes på:

http://www.information.dk/136132

Under overskriften ”Danskernes miljøviden er begrænset” sætter journalisten sig til dommer over den danske befolknings generelle viden om miljøet. Konklusion - kan man dog læse sig til i artiklen - er baseret på en IPCC undersøgelse af europæernes holdning til den globale opvarmning. Heri konkluderes, at kun 41% af danskerne mener, at den globale opvarmning udelukkende er menneskabt, mens 51% mener, at den dels er menneskeskabt og dels skyldes naturlige ændringer. Denne umiddelbare sunde skepsis konkluderer journalisten altså som værende et udtryk for uvidenhed.
Personligt vil jeg konkludere, at befolkningen har sat sig mere ind i tingene end i resten af Europa, dog skal det nævnes, at tallene ikke så meget anderledes ud i resten af Europa.

Meningsundersøgelser kan derudover planlægges fra begyndelsen af, til at opnå det ønskede resultat. Bare tag spørgsmålet om skat, hvilket gennem de seneste år har været underlagt et utal af meningsundersøgelser som alle var farvede af spørgeren. Hvorfor velfærd desuden altid nævnes i samme åndedræt, kan man kun gisne om. Mange meningsundersøgelser om skat viser, at ”et flertal af danskerne” er tilfreds med den skat de betaler eller ligefrem er villige til at betale mere, hvilket man så kan undre sig over, når man sammenligner dette med tilsvarende undersøgelser for holdningen til sort arbejde.

Seneste skud på stammen af tåbelige meningsundersøgelser er Ugebrevet A4s ”afsløring” af, at 1/3 af Danskerne mener, at Karen Jespersen blander sig for meget i debatten om muslimer (de – ugebrevet A4 - må dog have været lidt skuffede over andelen, næsten halvdelen af adspurgte havde ingen holdning til spørgsmålet.). På trods af den ringe nyhedsværdi i denne undersøgelse fandt undersøgelsen dog alligevel plads i nyhederne på TV2, med ekspertudsagn fra flere politiske ledere.
Efter min bedste overbevisning burde medierne være en smule mere selvkritiske i forhold til brugen af meningsundersøgelser, og specielt se på ophavet til disse. Hvad der har været af tillægsspørgsmål i denne forbindelse, og hvordan spørgsmålet er stillet, nævnes ikke (tilsvarende kunne det være interessant at se partifarve på de enkelte adspurgte).

Jan True

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar