tirsdag den 24. marts 2009

Elevspredning af indvandrerbørn?

Som det så ofte sker i et ægteskab, diskuterede min mand og jeg også i dag løst og fast. Vi diskuterede Dansk Folkepartis forslag (der var del af endnu en "bandepakke") om, at der i folkeskolerne skulle være et såkaldt "indvandrerloft", der i sin essens går ud på, at der maksimalt må være 15/20 % elever med indvandrerbaggrund i samtlige folkeskoler.

Til diskussionen tilføjede min mand, at han netop i dag havde talt med en kollega om dennes datter, der stod i den ulykkelige situation, at gå på en skole, der netop havde modtaget en masse elever, med netop indvandrerbaggrund. Baggrunden for dette var, at een af skolerne i Århus kommune med en næsten 100 % andel af elever med indvandrerbaggrund - Gjellerupskolen - var blevet lukket, grundet de alvorlige problemer både fagligt og socialt, dette ekstremt skæve tal havde forårsaget.

Andre skoler tog derfor imod Gjellerup skoles "gamle" elever. De er blevet fordelt rundt omkring på diverse århusianske skoler, og een af disse skoler, var kollegaens datters skole.

Denne massive tilstrømning af mange elever i datterens klasse havde medført så mange problemer, at kollegaen nu tager datteren ud. Fire elever havde allerede forladt netop denne klasse af samme grund, flere var på vej ud. Med andre ord, kunne noget tyde på, at nissen flytter med.

Hvad hjælper det at sprede disse elever, når de klasser, de derefter kommer ind i, reduceres væsentligt, hvis ikke fuldstændigt med tiden. Så er man tilbage dér, hvor man startede, med en klasse bestående af næsten udelukkende indvandrerbørn.

Antallet af indvandrere i en given klasse, lader desværre til at hænge sammen med en manglende integrering med efterfølgende yderligere ghettoisering og isolering fra andre danskere generelt, der i sidste instans leder disse børn i bandernes infame arme. Dette ønsker DF formodentlig at undgå med deres forslag.

Forslaget er allerede blevet skarpt kritiseret fra flere sider af forskellige mere eller mindre lødige grunde. Jeg gider ikke gå ind i de forskellige argumenter, blot vil jeg tilføje, at kritik af forslag som disse, som oftest kommer fra folk, der har deres egne børn fast placeret på en god privatskole, i hvert fald ikke en skole, hvor indvandrerbørnene udgør flertallet, ikke en skole, der ligger i Vollsmose, Gjellerup eller København NV.

Jeg selv har et ambivalent forhold til forslaget.

Jeg forstår, at visse folkeskoler lider så meget under en voldsom andel indvandrere, at dette at begrænse antallet kan være fordelagtigt, ja, er decideret nødvendigt nogle steder. Men, der er een ting, der virkelig generer mig ved forslaget:
Det virker som en definitiv kapitulation.
Det virker som om, at man har opgivet håbet om, at få disse børn til at fungere normalt, og derfor er nødt til at tvangsfordele dem: Er der blot en femtedel "problembørn" i en klasse, lader logikken til at være, må man kunne holde den nogenlunde nede, så meget i det mindste, at folk ikke trækker deres børn ud af folkeskolen.

Men kan det virkelig passe, at man ikke kan gøre noget ved problemerne? I København er der lavet radikalt om på en skoles måde, at agere overfor de unge rødder på. Og de nye metoder har givet pote. Metoden er ufattelig simpel; der er en REEL konsekvens, når man har lavet noget møg, man bander ikke ad lærerne, man laver sine ting, for ellers.....
Langt de fleste indvandrerbørn kommer fra en langt mere patriarkalsk og autoritativ kultur, hvor en advarsel er en advarsel, hvor man ikke svarer læreren igen (uden konsekvenser). Og selvom de er født her, er det stadig denne kultur de, for manges vedkommende, opflaskes med derhjemme. Så kommer de ind i en af de frieste skoler i hele verden, i en kultur, hvor der ikke er synderligt forskel på lærer og elev, en helt anden kultur end den, de er vant til.
Det kan næsten kun gå galt. Og da man i årevis ikke har turde gøre noget ved de stigende problemer i skolerne, ikke har villet indse (offentligt), at den kultur de kom i skole med, kunne være en stor del af problemet, er det bare blevet værre og værre og værre endnu.

Derfor dette forslag. Ved Københavns sidste kommunalvalg, hvor Ritt Bjerregaards hovedopponent som bekendt var Søren Pind, gjorde også han opmærksom på at spredning af elever var en absolut nødvendighed. Han var altså inde på noget af det samme. Han blev også svinet godt og grundigt til.

Inden elevspredning eventuelt finder sted, må det vel være på sin plads, at folkeskolen foretager en slags holdningsbearbejdning, griber i egen barm? En bearbejdning af tabuer om kulturforskelle, der ikke gør det nødvendigt at betragte eleverne som ofre, men netop som børn med mål og muligheder.

Maria Sand

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar